برای اینکه شما شهروندان رامهرمزی بتوانید خریدی راحت و بدون دغدغه داشته باشید رومزشاپ انواع روش های پرداخت را برای شما امکان پذریر کرده است.

شما می توانید برای پرداخت هزینه سفارش های خود به سه روش زیر اقدام نمایید:

۱- آنلاین

۲- هنگام دریافت و بصورتی کارتی به وسیله کارتخوان

۳- هنگام دریافت و به صورت نقدی

روش های پرداخت