مشاهده همه 24 نتیجه

ماکارونی آشیانه ای سوپی زر

۶,۳۰۰ تومان

ماکارونی فرمی فوسیلی زر

۷,۵۰۰ تومان

سویا خوبیار

۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی ارگانیک سفیدساران

۱۲,۵۰۰ تومان

تک ماکارون ۷۰۰گرمی

۸,۷۰۰ تومان

جامبو شلز زرماکارون

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

ماکارونی ۷۰۰گرمی مک

۸,۳۰۰ تومان

لازانیا پیش پخت زر

۱۴,۹۰۰ تومان

ماکارانی فرمی ورمیشل مانا

۸,۰۰۰ تومان

نودل طعم قارچ الیت

۶,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

نودل طعم سبزیجات الیت

۶,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

نودل طعم مرغ الیت

۶,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰ تومان

نودل طعم گوشت الیت

۶,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰ تومان

ماکارانی پنه کوچک مانا

۷,۵۰۰ تومان

ماکارونی پروانه کوچک مانا

۸,۹۰۰ تومان

ماکارونی مته ای مانا

۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی مته سبزیجات مانا

۸,۲۰۰ تومان

ماکارونی گوش ماهی کوچک مانا

۷,۰۰۰ تومان

ماکارونی گوش ماهی سبزیجات مانا

۸,۴۰۰ تومان

ماکارانی فرمی بریده مانا

۸,۰۰۰ تومان

نودل طعم سبزیجات مهنام

۴,۰۰۰ تومان

نودل باطعم گوشت مهنام

۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی ۷۰۰گرمی مانا

۸,۷۰۰ تومان

زر ماکارون ۷۰۰گرمی

۸,۶۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان