نان لواش طرح سنگک مهسین

۵,۰۰۰ تومان

نان صبحانه کوبودنا

۷,۰۰۰ تومان

پودر آماده خمیر پیتزا افخم

۱۶,۵۰۰ تومان

نان سوخاری اکسین

۱۰,۵۰۰ تومان

نان تست بزرگ اکسین

۱۰,۵۰۰ تومان

نان جو رژیمی شوید

۶,۲۰۰ تومان

نان تست مینی اکسین

۸,۰۰۰ تومان

نان تست ساده کوچک کوبودنا

۷,۵۰۰ تومان

نان تست ساده بزرگ کوبودنا

۱۰,۰۰۰ تومان

نان گاتا گردویی

۱۲,۰۰۰ تومان

نان لواش اکسین

۴,۰۰۰ تومان