همبرگر ذغالی 90درصد خانواده دمس

۶۷,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوسیس چوریتسو وکیوم دمس

۶۳,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هات داگ وکیوم دمس

۳۹,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کالباس لیونر وکیوم دمس

۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کالباس قارچ و مرغ وکیوم دمس

۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کالباس خشک وکیوم دمس

۴۰,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ گوشتیران

۴۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوسیس کراکف پنیر دمس

۴۳,۸۰۰ تومان

سوسیس مخصوص کوکتل ۵۵درصد توری دمس | ۵۰۰گرم

۳۹,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوسیس آلمانی ۴۰درصد توری دمس | ۵۰۰گرم

۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخصوص ۶۰درصد دمس

۴۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

همبرگر 30درصد دمس

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ژامبون گوشت ۹۰درصد دمس

۶۶,۵۰۰ تومان