چهار تخمه

۱۵,۰۰۰ تومان

دمنوش به

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

چای معطر 500گرمی شهرزاد

۸۹,۹۰۰ تومان ۷۴,۰۰۰ تومان

چای ساده 500گرمی شهرزاد

۸۹,۹۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان

چای 100گرمی شهرزاد

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

چای دوغزال ساده نیم کیلویی

۶۹,۹۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان

چای سوفیا شکسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای احمد معطر (۱۰۰عددی)

۳۷,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای کاپیتان معطر (۲۵عددی)

۱۱,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای احمد معطر (۲۵عددی)

۱۱,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای احمد ساده (۲۵عددی)

۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

چای نیم کیلو معطر کاپیتان

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

چای نیم کیلو ساده کاپیتان

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

چای نیم کیلو معطر قوطی تشریفات

۶۹,۹۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

چای نیم کیلو ساده قوطی تشریفات

۶۹,۹۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

چای نیم کیلو معطر گلستان

۶۷,۴۵۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان

چای سیاه ساده دلفین

۶۵,۰۰۰ تومان

چای کیسه ای کاپیتان ساده (۲۵عددی)

۸,۵۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

چای سیاه العطور

۴۶,۵۰۰ تومان

چای سیاه(کله مورچه) شهرزاد

۸۶,۹۰۰ تومان ۵۶,۵۰۰ تومان