انواع کنسرو (7)

غذای آماده (2)

کنسرو ماهی (5)

کنسرو ماهی تحفه

۲۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو قورمه سبزی باگوشت دمس

۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت آمریکن

۳۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو ماهی دلپذیر

۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فلافل پخته منجمد دمس

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تن ماهی طبیعت

۲۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تن ماهی فلفلی طبیعت

۲۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان دلپذیر

۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود فرنگی دلپذیر

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا قارچ دلپذیر

۱۹,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسروماهی برکه

۲۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی یک یک

۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت دلپذیر

۲۰,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر

۱۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید