انواع کنسرو (7)

غذای آماده (1)

کنسرو ماهی (5)

کنسرو ذرت آمریکن

۳۴,۵۰۰ تومان

کنسرو ماهی دلپذیر

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

فلافل پخته منجمد دمس

۲۳,۰۰۰ تومان

تن ماهی طبیعت

۲۵,۰۰۰ تومان

تن ماهی فلفلی طبیعت

۲۷,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کنسرو خوراک بادمجان دلپذیر

۱۱,۰۰۰ تومان

کنسرو نخود فرنگی دلپذیر

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۰۰ تومان

کنسرو لوبیا قارچ دلپذیر

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

کنسروماهی برکه

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

کنسرو لوبیا چیتی یک یک

۱۱,۴۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ذرت دلپذیر

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

تن ماهی اویلا

۲۲,۹۵۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان