چیپس پذیرایی همسان چیلی تند یامی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

چیپس پذیرایی همسان باربیکیو یامی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

چیپس پذیرایی همسان پنیر چدار یامی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

چیپس پذیرایی همسان سرکه نمکی یامی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

چیپس پذیرایی همسان کچاپ یامی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

چیپس پذیرایی همسان کلاسیک یامی

۲۴,۵۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰ تومان

اسنک کچاب یامی

۷,۰۰۰ تومان

اسنک پیاز و جعفری یامی

۷,۰۰۰ تومان

مزه چیپس سرکه ای مزمز

۵,۰۰۰ تومان

مزه چیپس چیلی مزمز

۵,۰۰۰ تومان

سوپر چیپس متوسط نمکی مزمز

۵,۰۰۰ تومان

سوپر چیپس متوسط فلفلی مزمز

۵,۰۰۰ تومان

چیپس سرکه ای مزمز

۵,۰۰۰ تومان

چیپس پیازجعفری مزمز

۵,۰۰۰ تومان

چیپس ساده نمکی مزمز

۵,۰۰۰ تومان

خلال سیب زمینی مزمز

۶,۰۰۰ تومان

سوپرچیپس خانواده مزمز

۱۸,۰۰۰ تومان

چیپس سنتی فلفل سیاه دل مزه

۸,۰۰۰ تومان

چیپس سنتی موسیر دل مزه

۸,۰۰۰ تومان

چیپس سنتی نمکی دل مزه

۸,۰۰۰ تومان

چیپس فلفلی چی توز | ۶۰گرمی

۵,۰۰۰ تومان