چیپس پذیرایی همسان کچاپ یامی

۲۰,۵۰۰ تومان

چیپس پذیرایی همسان کلاسیک یامی

۲۰,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مزه چیپس چیلی مزمز

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوپر چیپس متوسط نمکی مزمز

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس ساده نمکی مزمز

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خلال سیب زمینی مزمز

۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوپرچیپس خانواده مزمز

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس سنتی فلفل سیاه دل مزه

۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس پیاز جعفری چی توز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس فلفلی چی توز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس سرکه نمکی چی توز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید