چیپس لیمویی مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس فلفلی مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس پذیرایی همسان کلاسیک یامی

۲۰,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مزه چیپس سرکه ای مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مزه چیپس چیلی مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوپر چیپس متوسط نمکی مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس سرکه ای مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس پیازجعفری مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس ساده نمکی مزمز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

خلال سیب زمینی مزمز

۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوپرچیپس خانواده مزمز

۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس سنتی فلفل سیاه دل مزه

۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس سنتی نمکی دل مزه

۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چیپس سرکه نمکی چی توز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید