اسنک کچاب یامی

۷,۰۰۰ تومان

اسنک پیاز و جعفری یامی

۷,۰۰۰ تومان

اسنک نیمه آماده یامی پلت

۱۴,۵۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان

اسنک پنیری مینیاتوری مزمز

۵,۰۰۰ تومان

اسنک پنیری حلقه ای مزمز

۵,۰۰۰ تومان

اسنک پنیری چرخی مزمز

۵,۰۰۰ تومان

اسنک حلقه ای چی توز

۶,۰۰۰ تومان

اسنک طلایی مزمز

۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک توپی ریز مزمز

۲,۰۰۰ تومان

پاپ کرن پنیری مزمز

۲,۰۰۰ تومان

پاپ کرن سرکه ای مزمز

۲,۰۰۰ تومان

پفک هندی سه بعدی | ۵۰۰گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

استیک کچاپ چی توز

۵,۰۰۰ تومان

اسنک طلایی چی توز | 90گرمی

۶,۰۰۰ تومان

اسنک طلایی چی توز | 60گرمی

۴,۰۰۰ تومان

اسنک چرخی چی توز

۶,۰۰۰ تومان

چی توز موتوری 90گرمی

۶,۰۰۰ تومان