اسنک توپی ریز مزمز باطعم کچاپ

۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک پنیرخامه ای فرانسوی یامی

۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک چیزبرگر یامی

۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک نیمه آماده یامی پلت

۱۲,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک پنیری مینیاتوری مزمز

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک پنیری چرخی مزمز

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پاپ کرن کچاپ مزمز

۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پاپ کرن سرکه ای مزمز

۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پفک هندی سه بعدی | ۵۰۰گرم

۱۶,۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پفک هندی | نیم کیلو

۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک کچاپ چی توز

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پفک مینو

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک طلایی چی توز | 90گرمی

۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک چرخی چی توز

۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

اسنک حلقه ای کوچک چی توز

۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چی توز موتوری

۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید