آدامس بادکنکی بابل ترابل سیب سبز

۶,۰۰۰ تومان

آدامس نامبروان FIVE

۱۶,۵۰۰ تومان

آدامس اوربیت

۴,۰۰۰ تومان

آدامس نعنای خنک اکشن

۶,۰۰۰ تومان

آدامس سیب ترش و لیمو اکشن

۶,۰۰۰ تومان

آدامس اکالیپتوس اکشن

۶,۰۰۰ تومان

قرص نعنا دارچین دکتر نامی

۹,۰۰۰ تومان

آدامس شیک کوچک نعنایی

۵۰۰ تومان

آدامس شیک کوچک دارچینی

۵۰۰ تومان

آدامس pk سبز

۱,۰۰۰ تومان

آدامس pk زرد

۱,۵۰۰ تومان

آدامس نعنایی بایودنت

۷,۰۰۰ تومان

آدامس اسپوت عسلی | قرمز

۳,۵۰۰ تومان

آدامس اسپوت عسلی | سبز

۳,۵۰۰ تومان

آدامس اسپوت عسلی | آبی

۳,۵۰۰ تومان

آدامس ون

۸۰۰ تومان

آدامس خرسی

۱,۵۰۰ تومان

آدامس اسمایل هندوانه

۲,۰۰۰ تومان

آدامس موزی Banana

۳,۰۰۰ تومان

آدامس نعنایی وایت

۳,۵۰۰ تومان

آدامس دارچینی بایودنت

۶,۰۰۰ تومان